Geen producten (0)

Duurzame ontwikkeling en Global Goodies

Global Goodies is opgezet vanuit de visie dat je mensen in ontwikkelingslanden het best helpt door zaken met ze te doen. Dat klinkt aardig maar dat lukt niet altijd omdat de kloof tussen de ambachtsman of vrouw en de Nederlandse markt te groot is. De kleine producent uit Kenia, India of Peru heeft onvoldoende kennis van de onze wensen op het gebied van kwaliteit en design en het is te duur om zijn producten bij ons in het westen te promoten. Met Global Goodies proberen we die afstand te overbruggen door op zoek te gaan naar juist deze goede maar kleinere ambachtslieden en ze vervolgens te helpen op het gebied van design en kwaliteitsontwikkeling.